Hoe bestuur je een slimme stad?

Spreker(s)
Raymond Knops (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties )
Wim Willems (Gemeente Apeldoorn)
Jan Willem Wesselink (Future City Foundation)
Michiel van Willigen (Gemeente Zwolle)
Jeroen Hoencamp (VodafoneZiggo)
Barbara Kathmann (Partij van de arbeid)

Omschrijving
In een slimme stad verbinden internet en technologische toepassingen objecten en gebruikers daarvan in de fysieke ruimte met elkaar tot een intelligent netwerk. Iedereen kan met elkaar communiceren. Afstand wordt minder relevant en de samenleving veel flexibeler. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om steden duurzamer te maken, maar dit vraagt ook om randvoorwaarden van de overheid op het gebied van privacy van burgers en gebruikers.

Er is veel verwevenheid tussen het stedelijke en het digitale domein. Inwoners zijn erbij gebaat als instanties en overheid breder kijken dan hun eigen taak. Rijk, provincies en gemeenten slagen er samen met bedrijven en maatschappelijke partners steeds beter in om te denken vanuit de mensen in de stad en niet sec vanuit wet- en regelgeving. Maar ook lokale initiatiefnemers en het bedrijfsleven worden gestimuleerd om te kijken naar het totaalplaatje.

Hoe veranderen de processen die steden gebruiken bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van een slimme stad? En hoe gaan we de nieuwe techniek zo inzetten dat we niet alleen kansen benutten, maar ook een betere leefomgeving krijgen én dat bovendien op een democratische manier doen.

Type sessie
Masterclass

Thema(s)
Verstedelijking

Wanneer
donderdag 8 april 2021 van 10:15 tot 11:00 uur

Downloads
[LINK] Boek 'Zo bestuur je een slimme stad'
[LINK] Rapport 'Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking'
[LINK] Boek 'Een slimme stad, zo doe je dat'
[LINK] City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


naar boven