Internationale kansen voor circulaire innovaties van de maakindustrie

Spreker(s)
Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot)
Rick Veenendaal (Ahrend)
Harald Tepper (Philips)

Omschrijving
Op de InnovatieExpo 2021 lanceren Holland Circular Hotspot en het Uitvoeringsprogramma Circulaire maakindustrie de internationale publicatie 'Manufacturing: the future is circular'.
Host Tom Jessen gaat in gesprek met Freek van Eijk (HCH), Harald Tepper (Philips) en Rick Veenendaal (Ahrend/ Gispen) over de hoogtepunten van de publicatie en de belangrijkste uitdagingen om mee aan de slag te gaan.
De Nederlandse maakindustrie biedt volop inspirerende en baanbrekende innovaties voor een circulaire economie. Met overheden en kennisinstellingen wordt in Nederland gewerkt aan een zestal belangrijke innovatieprojecten om een circulaire transitie van de sector te realiseren. De innovaties verdienen een internationaal podium om zo te inspireren om circulair aan de slag te gaan. Internationale samenwerking en kennisuitwisseling is daarnaast cruciaal om de circulaire transitie te realiseren en te versnellen. Met de publicatie wordt een volgende stap gezet om dat tot stand te brengen.

Type sessie
Plenair programma

Thema(s)
Circulaire Economie

Wanneer
donderdag 8 april 2021 van 12:15 tot 12:30 uur


naar boven