24/7 Nature Power bv

Exposant(en)
Perry van der Bogt (24/7 Nature Power bv)

Omschrijving
Een van de problemen in de tankvaart is het ongecontroleerd ontgassen in de atmosfeer door tankschepen. Ook tijdens op- en overslag van chemische en olieproducten wordt minimaal 0,1% van het vloeibare product omgezet in VOS-damp. Naast dat ongecontroleerd ontgassen een verspilling is van hoogwaardige stoffen, is het slecht voor het milieu. De VOS-dampen en met name de stof benzeen zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan een hoge concentratie benzeen kan op termijn kankerverwekkend zijn. De Nederlandse Rijksoverheid wil dat er een verbod geldt dat het ongecontroleerd ontgassen van gevaarlijke stoffen.
24/7 Nature Power heeft technologie├źn ontwikkeld zodat de markt aan de wetgeving kan voldoen.

Thema
Mobiliteit


naar boven