Programma Werkplaats

 
 

Anders werken... naar een nieuw "weekly urban system"?

Martine de Vaan (Rijksvastgoedbedrijf) (e.a.)

donderdag 8 april
10:15 - 11:00 uur

Hoe bestuur je een slimme stad?

Raymond Knops (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ) (e.a.)

donderdag 8 april
10:15 - 11:00 uur

BrainPower-sessie met wetenschappers: wat is er nodig om concurrerend te worden als circulaire innovator in een markt overspoeld door goedkope spullen uit China?

Klaske Postma (VanHier) (e.a.)

donderdag 8 april
10:15 - 11:00 uur

Sociale innovatie: broodnodig voor een duurzaam voedselsysteem

Geert Van der Veer (Herenboeren) (e.a.)

donderdag 8 april
10:15 - 11:00 uur

Grootschalige energieopwekking op Rijksareaal

Mattijs Erberveld (Rijkswaterstaat) (e.a.)

donderdag 8 april
11:30 - 12:15 uur

Bouwen in de stad kan niet zonder stevige impuls en opschaling van deelmobiliteit

Martien Das (Ministerie van IenW - Rijkswaterstaat WVL) (e.a.)

donderdag 8 april
11:30 - 12:15 uur

Challenge verstedelijking/circulair en conceptueel bouwen

Maarten Hajer (Urban Futures Studio) (e.a.)

donderdag 8 april
12:45 - 13:30 uur

Living Lab Zaanstad: stapeling van vraagstukken leidt tot doorbraken

Hellen Van Dongen (MINLNV) (e.a.)

donderdag 8 april
15:15 - 16:00 uur

POPULAIR

Aan de slag met Circulair, Biobased en Conceptueel Bouwen

Floris Alkemade (CRA) (e.a.)

donderdag 8 april
10:15 - 11:00 uur

Wat past er nog bij op een fietspad? Over nieuwe en oude vervoersmiddelen, veiligheid en duurzaamheid

Kate de Jager (Ministery of Infrastructuur en Waterstaat) (e.a.)

donderdag 8 april
12:45 - 13:30 uur

Hoe financieren we de verduurzaming van de binnenvaart?

Khalid Tachi (Expertise- en Informatiecentrum Binnenvaart (EICB)) (e.a.)

donderdag 8 april
12:45 - 13:30 uur

Duurzame energie uit water

Hein Molenkamp (Water Alliance) (e.a.)

donderdag 8 april
15:15 - 16:00 uur


naar boven